Beperkingstekens serie C - Scheepvaartborden conform BPR

Bij het gebruik van beperkingstekens gaat het om een tijdelijke beperking ten opzichte van een normale situatie, dat wil zeggen korter durend dan 13 weken. In dat geval is geen verkeersbesluit nodig. Voor structurele afwijkingen is het beter daarvoor geëigende tekens, dan wel betonning te gebruiken.