Bijkomende Tekens - Scheepvaartborden conform B.P.R.

Deze tekens, de zogenaamde boven-, onder- en zijborden dienen ter verduidelijking van of zijn een aanvulling op het hoofdteken. Onder hoofdteken wordt verstaan één van de verkeerstekens A tot en met E. De bijkomende tekens worden vermeld in het verkeersbesluit ter zake van het aanbrengen van een A of E-teken.