Verkeersborden Categorie F
Overige geboden en verboden

Verkeersborden Serie F Geboden en Verboden

Verkeersborden zijn onmisbaar voor een veilige weg. Verkeersborden zijn een manier om weggebruikers te laten zien wat de gedragsregels zijn in bepaalde situaties, zoals voorrang of éénrichting, en geven aanwijzingen voor weggebruik, zoals parkeren. Verkeersborden vallen onder verkeerstekens, net zoals wegmarkering en verkeerslichten.

Bij het toepassen van verkeerstekens (bebording, markering en verkeerslichten) moet de wegbeheerder voldoen aan de Wegenverkeerswetgeving: het RVV 1990, de BABW en de Regeling verkeerslichten. Informatie over plaatsing en toepassing van bebording en markering staat in de Uitvoeringsvoorschriften BABW.

Algemene bepalingen ten aanzien van de toepassing van verkeersborden

  1. Borden worden slechts toegepast indien de inrichting van de weg in overeenstemming is met hetgeen bij de afzonderlijke borden is voorgeschreven.
  2. Borden worden niet toegepast indien daarmee een regeling beoogd wordt die overeenkomt met een gedragsregel of een ander verkeersteken. Ook indien het gewenste gedrag voortvloeit uit de weginrichting blijven verkeersborden achterwege.
  3. Verkeersborden die een gevaar aanduiden worden slechts toegepast, indien het gevaar voor weggebruikers onvoldoende of niet tijdig waarneembaar is.

Ultimate Signing

Ultimate Signing is de nieuwe standaard voor bebording. Ultimate Signing staat voor A-Klasse verkeersborden die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.
Kwaliteit: Dankzij hoogwaardige afwerking hebben de borden een langere levensduur met 15 jaar aflopende garantie. De lagere vervangingsfrequentie zorgt voor een grote besparing in de kosten voor beheer.
Veiligheid: De borden zijn uitgevoerd met een retroreflecterende folie klasse III. Dat betekent dat ze de hoogste helderheid hebben en onder alle omstandigheden het beste zichtbaar zijn.
Duurzaamheid: Bij een Ultimate Signing bord zijn zowel de drager (het bord) als het beeldvlak (de folie) op de meest duurzame wijze geproduceerd. Door de hoogwaardige afwerking met UV-bestendig laminaat blijft de kwaliteit van het beeld hoog en is het bord makkelijk in onderhoud.

Bordcategorie Serie F-Geboden en Verboden

In deze categorie zitten de Verkeersborden voor diverse geboden en verboden.