Verbeteren verkeersveiligheid N246 aansluiting N244

LED-Signaalgevers Brug Open - File

Om de verkeersveiligheid op de N246, aansluiting Kogerpolder tot aan de aansluiting met de Zuiddijk N244, te verbeteren hebben wij opdracht gekregen voor het leveren en installeren van een zelfstandig werkend filemeldsysteem op basis van detectielussen en matrixsignaalgevers. Het hele project hebben wij van A tot Z uitgevoerd.

Zeer energie zuinige LED Signaalgevers conform NEN-EN 12966  LED Signaalgevers brug open, file en U Rijdt te Snel

Voor dit project hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Graven en dichten van kabelsleuven, leveren en aanbrengen van bekabeling, leveren en aanbrengen van detectielussen, plaatsen en aansluiten verkeersregelautomaat, verzorgen van nuts aansluitingen, elektra en telecom, plaatsen en aansluiten meubilair, plaatsen en aansluiten LED Signaalgevers en in bedrijf stellen file-meldsysteem inclusief communicatie.