OfficiŽle Verkeersborden 

Volgens RVV 1990 en NEN 3381

Verkeersborden

Verkeersborden zijn onmisbaar voor een veilige weg. Verkeersborden zijn een manier om weggebruikers te laten zien wat de gedragsregels zijn in bepaalde situaties, zoals voorrang of ťťnrichting, en geven aanwijzingen voor weggebruik, zoals parkeren. Verkeersborden vallen onder verkeerstekens, net zoals wegmarkering en verkeerslichten. 

Bij het toepassen van verkeerstekens (bebording, markering en verkeerslichten) moet de wegbeheerder voldoen aan de Wegenverkeerswetgeving: het RVV 1990, de BABW en de Regeling verkeerslichten. Informatie over plaatsing en toepassing van bebording en markering staat in de Uitvoeringsvoorschriften BABW. Afgelopen jaar 2014 is een nieuwe versie van de norm voor verkeerstekens, NEN 3381, gepubliceerd. De norm is herzien en sluit nu aan met de Europese norm voor verkeersborden NEN-EN 12899-1. Met deze herziening is een nieuwe basis gelegd voor de Nederlandse verkeerstekens. Het Reglement ‘Verkeersregels en Verkeerstekens’ verwijst naar NEN 3381 'Wegmeubilair - Aanvullende eisen voor permanente verkeersborden'.

Algemene bepalingen ten aanzien van de toepassing van verkeersborden

  1. Borden worden slechts toegepast indien de inrichting van de weg in overeenstemming is met hetgeen bij de afzonderlijke borden is voorgeschreven.
  2. Borden worden niet toegepast indien daarmee een regeling beoogd wordt die overeenkomt met een gedragsregel of een ander verkeersteken. Ook indien het gewenste gedrag voortvloeit uit de weg inrichting blijven verkeersborden achterwege.
  3. Verkeersborden die een gevaar aanduiden worden slechts toegepast, indien het gevaar voor weggebruikers onvoldoende of niet tijdig waarneembaar is.

Verkeersbord categorieŽn


Verkeersbord categorie Serie A-Snelheid
In deze categorie zitten de Verkeersborden voor Maximumsnelheid, Einde Maximumsnelheid, Adviessnelheid en Einde 
Adviessnelheid

Verkeersbord categorie Serie B-Voorrang
In deze categorie zitten de Verkeersborden Voorrangsweg, Einde Voorrangsweg, Voorrangskruispunt, Voorrang verlenen

Verkeersbord categorie Serie C-Geslotenverklaring
In deze categorie zitten de Verkeersborden Gesloten voor alle verkeer, Eenrichtingsweg en Gesloten voor diverse categorieŽn weggebruikers.


Verkeersbord categorie Serie D-Rijrichting
In deze categorie zitten de Verkeersborden die de verplichte rijrichting aangeven


Verkeersbord categorie Serie E-Parkeren/Stilstaan
In deze categorie zitten de Verkeersborden voor Parkeren en Stilstaan

Verkeersbord categorie Serie F-Geboden/Verboden
In deze categorie zitten de Verkeersborden voor Geboden en Verboden

Verkeersbord categorie Serie G-Verkeersregels
In deze categorie zitten de Verkeersborden voor Verkeersregels

Verkeersbord categorie Serie H-Verkeersregels
In deze categorie zitten de Plaatsnaamborden, Bebouwde Kom en Einde Bebouwde Kom Borden

Verkeersbord categorie Serie J-Waarschuwing
In deze categorie zitten de Verkeersborden voor Waarschuwingen

Verkeersbord categorie Serie K-Bewegwijzering
In deze categorie zitten de Bewegwijzeringsborden

Verkeersbord categorie Serie L-Informatie
In deze categorie zitten de Verkeersborden voor Informatie

Verkeersbord categorie Serie OB-Onderborden
In deze categorie zitten de Verkeersbord Onderborden

Ultimate Signing

Ultimate Signing is de nieuwe standaard voor bebording. Ultimate Signing staat voor A-Klasse verkeersborden die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.
Kwaliteit: Dankzij hoogwaardige afwerking hebben de borden een langere levensduur met 15 jaar aflopende garantie. De lagere vervangingsfrequentie zorgt voor een grote besparing in de kosten voor beheer.
Veiligheid: De borden zijn uitgevoerd met een retroreflecterende folie klasse III. Dat betekent dat ze de hoogste helderheid hebben en onder alle omstandigheden het beste zichtbaar zijn.
Duurzaamheid: Bij een Ultimate Signing bord zijn zowel de drager (het bord) als het beeldvlak (de folie) op de meest duurzame wijze geproduceerd. Door de hoogwaardige afwerking met UV-bestendig laminaat blijft de kwaliteit van het beeld hoog en is het bord makkelijk in onderhoud.
Direct Ultimate Signing verkeersborden kopen? Klik op de button en bestel direct Verkeersborden met CE markering

Om de veiligheid van verkeersborden te waarborgen moeten vanaf 1 januari 2013 alle nieuw te plaatsen verkeersborden uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voorzien zijn van CE Markering, een en ander conform de Europese norm voor verkeersborden, NEN-EN 12899-1. CE markering is een merkteken, dat aangebracht is op producten die vallen onder de Europese "Nieuwe Aanpak Richtlijnen". Met het teken geeft de fabrikant of importeur aan dat het product voldoet aan alle wettelijke eisen. Verkeersborden voorzien van CE markering garanderen dat het bord voldoet aan de vereiste producteigenschappen, waaronder bijvoorbeeld retroreflectie, kleur en sterkte (windbelasting)
Traffic Safety Systems levert uitsluitend verkeersborden van uitstekende kwaliteit en voorzien van de wettelijke CE markering.

Witte bies voor kleurenblinden

Verkeersborden moeten nu een witte bies langs de rand van het bord hebben. Ook wordt er een witte scheidingsbies tussen de kleuren blauw en rood toegepast zodat kleurenblinden de borden kunnen herkennen.