24 sep 2019

Compendium Beginpunten Geleiderailconstructies

ROA Veilige Inrichting van Bermen

Rijkswaterstaat heeft op 24 september een compendium beginpunten geleiderailconstructies uitgegeven als aanvulling op de ROA Veilige Inrichting van bermen. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige beginpunten van de geleiderailconstructies, die over 24 meter uit de grond komen, onvoldoende veiligheid bieden voor weggebruikers die van de weg raken. In ongunstige situaties kunnen voertuigen over het beginpunt van de geleiderailconstructie heen schuiven - die als een soort schans fungeren - en achter de constructie op de kant rollen, het obstakel raken of in de gevarenzone belanden. Het onderzoek beschreef het gewenste alternatief voor een beginpunt. Dit is een terminal die getest is op basis van de Europese Norm voor afschermingsvoorzieningen prEN1317-7. Ook is een aanbeveling gedaan om de lengte van de afschermingsvoorziening te beperken waarbij de breedte van de gevarenzone als maatgevend wordt gehanteerd. 

Terminal

Toepassing parallel of afgebogen geleiderailconstructie met terminal als beginpunt
Als een obstakel niet afgeschermd kan worden met een obstakel beveiliger dan dient een geleiderailconstructie te worden toegepast. Het beginpunt van de geleiderailconstructie wordt zodanig gesitueerd dat voertuigen die van de weg afraken het obstakel niet raken. Hiervoor wordt een vaste hoek aangehouden van vijf graden. Wanneer voldoende ruimte stroomopwaarts in het dwarsprofiel beschikbaar is, dan dient de geleiderailconstructie afgebogen te worden vormgegeven. Op basis van onderstaande formules dient de wegontwerper te bepalen wat de benodigde lengte van de afschermingsvoorziening moet zijn stroomopwaarts van het obstakel. Hierbij heeft een opstelling met afbuiging na 8 meter (Ll) de voorkeur. Indien een opstelling met afbuiging niet mogelijk is, dan kan een parallelle opstelling worden gerealiseerd. De ontwerper dient te streven naar een oplossing met een minimale constructielengte, de afgebogen vormgeving heeft hierdoor de voorkeur. Het beginpunt van de geleiderailconstructie wordt vormgegeven met een terminal. Het beginpunt van de geleiderailconstructie is een terminal die voldoet aan de prestatieklasse conform de
prEN 1317-7 gebaseerd op de ontwerpsnelheid: Vo = 50 km/u: T50, Vo = 70 km/u: T80, Vo = 90 km/u: T100, Vo = 120 km/u: T110 met ASI waarde A of B.

Verbindingen

Voor de verbinding tussen de terminal en de geleiderailconstructie gelden de volgende eisen:

 • de ontstane trekkrachten in de geleiderailconstructie kunnen volledig worden verwerkt;
 • de aansluitende geleiderailconstructie is op een zodanige manier verbonden dat de functionele eigenschappen van beide afschermingsvoorzieningen elkaar niet negatief beïnvloeden. Tussen de terminal (inclusief de overgangsconstructie) en de geleiderailconstructie dient geen zakvorming te ontstaan bij aanrijden.

Met behulp van een speciaal ontwikkelde adapter (counter backstop) is de SMA Terminal voldoende sterk om daarmee de trekkrachten op H2 niveau aan te kunnen van de aansluitende geleiderailconstructie. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kunnen we deze adapter leveren bij de standaard verankering maar ook als de terminal op een betonfundatie word geleverd. De totale lengte van de terminal met adapter is slechts 6,75 meter lang.

Plaatsingsvoorwaarden terminal

Bij toepassing van een terminal dient de ontwerper de ruimte die de terminal nodig heeft om te kunnen functioneren te respecteren.

Bij obstakelbeveiligers worden uitsluitend groen-witte neusschilden toegepast indien deze aan twee zijden langs te rijden zijn en gepositioneerd zijn nabij de rijbaansplitsing of voor het UIT-bord bij een uitvoegstrook. Bij terminals wordt in principe geen markeringsschild gebruikt tenzij ze geplaatst worden op locaties die voldoen zoals gesteld in paragraaf 3.2.2 van de ROA Veilige Inrichting van Bermen. 

Eisen aan terminals

De eisen die door Rijkswaterstaat aan terminals worden gesteld, zijn opgenomen in de 'Eisen Voertuigkering'. Hierin staat het volgende opgenomen:
De Terminal dient ASl-waarde A of B te hebben én, afhankelijk van de ontwerpsnelheid ter plaatse, te voldoen aan één van de volgende prestatieklassen: 

Ontwerpsnelheid Terminal
Ontwerpsnelheid (Vo) Prestatieklasse
 < 50 km/u  T50
 70 km/u  T80
 90 km/u  T100
 120 km/u  T110

Dit dient te worden geverifieerd door het aanbrengen van CE-markering conform NEN-EN 1317-5:2007+A2:2012 incl. Declaration of Performance en testen conform prEN 1317-7 per prestatieklasse, waarbij de locatie specifieke omstandigheden bepalend zijn of de terminal van één of meerdere kanten is aan te rijden en de testen voor BDT, UDTA of UDTD gelden.

Terminal Obstakelbeveiliger als beginpunt voor geleiderailconstructies

Het wegontwerp proces

Bij het ontwerpen van Rijkswegen spelen veel verschillende factoren een rol. De meest optimale vormgeving van het wegontwerp en de weginrichting is niet altijd mogelijk. Er dient dan een afweging gemaakt te worden waarbij veiligheid, milieu, aanleg, beheer en onderhoud en maatschappelijke kosten een rol spelen. En voor betreft een veilige berminrichting spelen het kerend vermogen, de kans op secundaire ongevallen (risico derden) en het letselrisico een rol. Deze afweging is niet altijd makkelijk te maken. Het proces om tot een geaccepteerde vormgeving van het wegontwerp en de weginrichting te komen, staat beschreven in het kader wegontwerpproces. Toetsen op de ontwerpen worden gedaan door de opdrachtgever of wegbeheerder.

Verschillen obstakelbeveiligers en terminals

Sommige prestaties van terminals zijn vergelijkbaar aan die van obstakelbeveiligers wanneer de testen worden beschouwd. Enkele testen die zijn opgenomen in de EN 1317 voor terminals zijn dezelfde als die voor obstakelbeveiligers. Echter, niet alle testen en beoordelingen zijn gelijk aan elkaar. De voornaamste verschillen tussen terminals en obstakelbeveiligers zijn hieronder beschreven. 

 •  Een terminal is ontworpen om te dienen als beginpunt of als eindpunt van een geleiderailconstructie;
 •  In het algemeen dient de terminal ervoor om voldoende krachten op te nemen van de geleiderailconstructie zodat de geleiderailconstructie kerend vermogen heeft;
 •  Een obstakelbeveiliger hoeft niet gekoppeld te zijn aan het te beschermen obstakel;
 •  Een obstakelbeveiliger heeft een energie absorberend vermogen, een terminal kan dat hebben. Maar een terminal kan ook niet energie absorberend zijn.

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat terminals op het gebied van energie absorptie en aanrijdrichtingen gelijkwaardig kunnen zijn aan de obstakelbeveiliger Bij toepassing dient de ontwerper hiermee rekening te houden.

Terminal Obstakelbeveiliger voor de beveiliging van beginpunten geleiderailconstructies

Ondanks dat de norm voor terminals, prEN1317-7:2012, nog niet is geharmoniseerd heeft onze terminal met succes alle testen volgens EN1317-3 ondergaan en voldoet daarmee aan de eisen van de hoogste prestatieklasse van 110 km/u. voor kerende obstakelbeveiligers. Daardoor kunnen wij voor onze terminal een CE Markering overleggen. 

Toekomstbestendig

Omdat er steeds meer grotere, zwaardere en elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen komen is onze terminal is niet alleen getest met voertuigen met een massa van 900 en 1500 kg. volgens de Europese Norm prEN1317-7:2012. De terminal is ook getest met een voertuig van 2000 kg.
We zijn klaar voor de toekomst om bermen veilig in te blijven richten en obstakels optimaal te beveiligen.

Advies nodig?

Heb je naar aanleiding van het Compendium Beginpunten Geleiderailconstructies als aanvulling op de ROA voor de veilige inrichting van Bermen vragen en/of advies nodig. Neem gerust contact met ons op.

Traffic Safety Systems

 • Grootste assortiment aanrijdbeveiligingen
 • Beste prestaties voor inzittenden van voertuigen, 5 sterren EuroNCAP
 • Volledig succesvol getest conform EN1317
 • Onderhoudsvrij
 • Voorzien van CE-Markering
 • Gratis vrijblijvend advies