25 feb 2021

File Meldsysteem voor de N444

Volledig autonoom werkend File Detectiesysteem N44

In opdracht van Heijmans Wegspecialismen leveren en installeren wij een volledig autonoom werkend file meldsysteem op de N444 nabij Voorhout.  

Wanneer het verkeer niet rekent op filevorming op een traject, bijvoorbeeld bij een onoverzichtelijke bocht, kunnen onveilige situaties ontstaan. Een file-meldsysteem systeem biedt dan uitkomst. Het waarschuwt weggebruikers tijdig voor files waardoor aanrijdingen/ongevallen worden voorkomen. Traffic Safety Systems heeft een file-meldsysteem ontwikkeld dat volledig autonoom werkt op zonne-energie. Het systeem is snel en eenvoudig te plaatsen en binnen een paar uur operationeel. Het systeem informeert de weggebruiker ruimschoots van tevoren, via LED-Attentieborden, over een naderende file. Een speciale radar detecteert de file en zend draadloos een signaal naar de LED-Attentieborden.
Als de radar 5 voertuigen detecteert onder bijvoorbeeld 30 km/u voor een periode van 30 seconden betekent dat file en gaat het LED-Attentiebord knipperen. Meet de radar 2 voertuigen boven bijvoorbeeld 60 km/u. voor een periode van 1 minuut dan betekent dat er geen file meer is en stopt het LED-Attentiebord met knipperen. De snelheden zijn uiteraard instelbaar. Zowel de radar als het LED-Attentiebord werken volledig op zonne-energie. Hierdoor werkt dit filedetectiesysteem volledig autonoom en is overal eenvoudig en snel te plaatsen. De file kan tot over een afstand van ca. 2 km voor het LED-Attentiebord worden gedetecteerd. Met dit systeem is het ook mogelijk om meerdere voorwaarschuwingen te plaatsen. Het is eventueel ook mogelijk om in plaats van een LED-Attentiebord een LED-Signaalgever of Kantelwalsbord / Rotatiepaneel met Verkeersbord model RVV J33 (file) te plaatsen om weggebruikers te informeren voor een naderende file.

OPVALLEND VEILIG!