17 nov 2021

Solar LED Signalering Fiets- Voetgangersoversteekplaats i.o.v. Heijmans

Heijmans is gekozen voor het ontwerpen, realiseren en onderhoud van geluidsschermen langs de A16 en N3, naast bouwlocatie Amstelwijck in Dordrecht.

Opdrachtgever Gemeente Dordrecht realiseert de komende jaren een woonwijk met circa 800 woningen. In de nabije omgeving van deze woonwijk bevinden zich onder meer de auto(snel)wegen A16, N3 en het spoor. Om te voldoen aan de Wet Geluidhinder zijn daarom maatregelen in de vorm van geluidsschermen noodzakelijk.

In opdracht van Heijmans hebben wij bij de fiets- voetgangeroversteekplaats (fietsviaduct A16) 
op de Laan van Londen volledig zelfstandig werkende LED Attentieborden geplaatst.
Tijdens de bouw van het geluidsscherm langs de A16 zal er meer (bouw)verkeer over de Laan van Londen rijden. Met de LED Attentieborden attenderen we het verkeer extra goed op overstekende fietsers en/of voetgangers. Zodra de fietsers of voetgangers worden gedetecteerd word het signaal draadloos verstuurd naar de attentieborden en gaan de led lampen knipperen. Zowel de LED Attentieborden alsook de detectoren werken volledig op zonne-energie.

Scooters, fietsers of voetgangers die onverwacht opduiken op een oversteekplaats vormen vaak een plotseling gevaar. Automobilisten zien ze vaak te laat en de fietsers en voetgangers zijn zich vaak niet bewust van zijn of haar eigen kwetsbaarheid. LED Attentieborden maakt oversteken voor fietsers en voetgangers veel veiliger.

OPVALLEND VEILIG!