02 jun 2023

Nieuwe Signaalgevers Tidal Flow spitsbusbaan N235

De tidal flow spitsbusbaan tussen Amsterdam en Purmerend zorgt voor verbetering van de bereikbaarheid in de regio Waterland. Deze los gelegen spitsbusbaan in twee richtingen zorgt voor een robuust OV-netwerk en zorgt tevens voor een tijdwinst in de spits van 20 minuten voor het autoverkeer.

Het idee achter een tidal flow lijnbusbaan is om de busbaan zo optimaal mogelijk te benutten en de doorstroming van het busverkeer te verbeteren. Door de rijrichting aan te passen aan het tijdstip van de dag, kunnen bussen sneller en vlotter doorstromen. Dit kan vooral nuttig zijn in drukke stedelijke gebieden waar het verkeer tijdens de spitsuren vaak vastloopt.

Het gebruik van tidal flow lijnbusbanen kan ook helpen om de verkeersdruk op andere wegen te verminderen, omdat het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief wordt. Daarnaast kunnen deze busbanen ook bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen door het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.

Het implementeren van een tidal flow lijnbusbaan vereist wel de nodige planning en infrastructurele aanpassingen. Er moet bijvoorbeeld duidelijke signalering worden geïnstalleerd om bestuurders op de hoogte te stellen van de rijrichting op verschillende tijdstippen. Ook moeten er mogelijk aanpassingen worden gedaan aan kruispunten en verkeerslichten om de veranderingen in rijrichting mogelijk te maken.
In opdracht van Van Vuuren Elektrotechniek heeft Traffic Safety Systems voor deze lijnbusbaan nieuwe zeer energiezuinige LED Signaalgevers geleverd die voorzien zijn voorzetoptieken waarmee de tekst LIJNBUS of een ROOD KRUIS over een grote afstand duidelijk zichtbaar word getoond en zo de rijrichting voor de chauffeurs word aangeven tijdens de spitsuren.

Al met al kan een tidal flow lijnbusbaan een effectieve manier zijn om de doorstroming van het busverkeer te verbeteren en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Het is een innovatieve oplossing die kan bijdragen aan het verminderen van verkeersopstoppingen en het bevorderen van duurzame mobiliteit.

Tidal Flow Lijnbusbaan N235 LED Signaalgever